divendres, 21 de desembre de 2012

DEBAT AGENTS EDUCATIUS


El darrer dia de classe, vam fer un debat a tres bandes, sobre la integració de les TIC a l'àmbit educatiu, a l’escola i a les aules.
Vam dividir-nos en tres grups. Uns érem el govern de torn, uns altres l’equip directiu d’una escola i el darrer grup representaven el claustre docent d’una escola.
Cada grup va haver d’exposar el seu paré, quins eren els propis objectius, les exigències als altres i també els oferiments.
Ens vam adonar que tant el govern com els docents, cada un a la seva manera, tenia uns objectius i demanava una implicació als altres dos agents educatius, està clar però que les demandes dels mestres, eren demandes en benefici de l’alumnat. Cosa que pel que fa al govern, no quedava clar quin era el beneficiari de tals demandes i exigències.
Però la postura de l’equip directiu del centre era ben diferent. És a dir, intentava cercar camins pel centre i pels docents a partir de les exigències del govern, i alhora intentava respectar les exigències del govern tenint en compte les demandes dels docents, i tot plegat, sense descuidar-se de la realitat del centre.
La feina de l’equip directiu doncs, no es senzilla, ja que no només és un mediador, que també, sinó que és el responsable tant del bon funcionament del centre en totes les seves dimensions com de tenir present lo demandat des de el govern.
L’equip directiu, doncs, és com la base a on tot s’ha d’equilibrar, d’encaixar, per sort aquesta base està més a prop dels interessos dels mestres que no pas dels interessos del govern. I no oblidem que aquesta postura, sempre que es faci de forma responsable i valenta, beneficia als infants, i al cap i a la fi, és d’això del que es tracta.
Però a mode de conclusió voldria dir que els esforços de tots haurien d’anar alhora, cosa que actualment no passa. Tal com ens diu Pere Marqués, en el seu article 5 claves para una buena integración de las TIC en loscentros docentes, ens diu que una d’aquestes cinc claus es l’entesa entre els diferents agents educatius a on l’equip directiu ha de ser capdavanter “DECIDIDO APOYO DEL EQUIPO DIRECTIVO Y COMPROMISO DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA. Para una plena integración de las TIC, que  trascienda de las experiencias puntuales lideradas por el entusiasmo de  algunos profesores en sus clases, es necesario contar con un apoyo firme del  equipo directivo y el compromiso de  la comunidad educativa del centro  plasmado en el PEC. Por supuesto las Administraciones Educativas pueden  impulsar estos procesos facilitando recursos materiales (infraestructuras,  materiales de apoyo...), personales (asesores...) y funcionales  (recomendaciones, normativas favorables..).”
Així doncs és cosa de tots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada